Drinkwater in Nederland

drinkwater in nederlandDrinkwater is noodzakelijk en gezond. In Nederland wordt drinkwater voornamelijk gewonnen uit oppervlaktewater, grondwater en een paar procent uit zeewater, De technieken en de waterbronnen verschillen per waterleidingsbedrijf en locatie in het land. Het Nederlandse kraanwater is heel schoon en goed van kwaliteit. De smaak is prima en de kwaliteit doet eigenlijk niet onder voor mineraal- of bronwater. Nederland heeft wet- en regelgeving rondom de samenstelling van bron- en kraanwater.

De Provincies in samenwerking met het ministerie van VROM inspecteren en controleren het drinkwater en het RIVM helpt mat het verrichten van metingen. Dit water wordt gecontroleerd en zo nodig wordt het gezuiverd en eventueel worden er chemische elementen aan toegevoegd om de waterkwaliteit goed te houden. Hoe drinkwater geleverd wordt valt hier ook onder. Als burger kun je thuis jouw water eventueel zelf ook nog zuiveren of filteren. Maar meestal is dit niet nodig. Sommige bewust levende Nederlanders zweren er echter wel bij. Nederland had tot 2011 een Waterleidingwet maar in 2011 is hiervoor de Drinkwaterwet in de plaats gekomen. Omdat water een eerste levensbehoefte van de mens is wordt drinkwater in ons land door de overheid beheerst en gecontroleerd. De bedrijven mogen niet geprivatiseerd worden. Het drinkwater wordt via provinciale inspecties en controles zuiver gehouden.