Nike koploper in duurzaam watergebruik

Op het eerste gezicht is misschien niet direct duidelijk wat een groot sportmerk als Nike met waterkwaliteit te maken heeft. Maar als je bedenkt hoe groot de invloed is die een dergelijke producent met haar wereldwijde activiteiten heeft, is het al snel duidelijk dat water daarin ook een belangrijke rol speelt. Juist voor dergelijke bedrijven is er dan ook een enorme kans weggelegd om een voorbeeld te stellen en te laten zien hoe je als bedrijf een positieve invloed op het milieu kunt uitoefenen. Een kans die Nike gelukkig met beide handen aangrijpt, waarmee het één van de meest duurzame bedrijven ter wereld is.

WaterFootprintNike

Duurzaam op elk vlak

Opvallend is dat Nike duurzaamheid niet benadert als op zichzelf staand onderdeel binnen haar bedrijfsplan, maar juist het hele bedrijf baseert op dat principe. In elke laag van het sportmerk kom je hier dan ook voorbeelden van tegen. Maar ook buiten het bedrijf wordt naar de eigen invloed gekeken, bijvoorbeeld met het in 2001 gestarte Water Program. Inmiddels doen hier meer dan 500 leveranciers aan mee, die via het programma bewust worden gemaakt van zowel het waterverbruik als de vervuiling door middel van afvalwater. Stap voor stap worden zij begeleid om hier verbetering in aan te brengen. Op die manier wordt zo een waterverbruik van in totaal 277 miljard liter per jaar positief beïnvloed.

Direct inzicht via handige app

Ook stimuleert Nike de ontwerpers van haar kleding en schoenen om na te denken over het milieu. Duurzaamheid blijft immers een ‘hot’ thema, en dus streeft Nike er naar om op een duurzame manier haar producten, zoals kleding en schoenen, in de schappen te krijgen. Hiervoor heeft het merk onlangs een speciale app gelanceerd, ‘Making’ genaamd. De app kan worden gebruikt om verschillende textielsoorten met elkaar te vergelijken wat betreft hun impact op het mileu. Dit gebeurt op verschillende onderdelen, zoals water, chemicaliën, afval en energie. De kennis hiervoor heeft Nike overigens in de afgelopen jaren zelf opgebouwd, door een nauwkeurig materialenonderzoek bij te houden. Meer informatie over de Making-app kun je in het filmpje hieronder zien: